• Οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ. διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους αντανάκλασης σχήματος και διάστασης.
  • Όλες οι πινακίδες κατασκευάζονται σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια όπως έχουν θεσπιστεί από τους ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Οι πινακίδες σήμανσης είναι πιστοποιημένες με CE όπως και τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται.
  • *Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναφερθείτε στα ΦΕΚ 676/Β' 07/1974 & ΦΕΚ 953/Β' 10/1997.